Online Doneren

Projectnummer: 'Christelijk Onderwijs in Colombia'.
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Emailadres *
Eenmalige machtiging
Ik machtig Woord en Daad om onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Bedrag in euro's *
Rekeningnummer *
 

U heeft het recht om binnen 56 dagen na afschrijving het bedrag terug te latenstorten (stornering). U dient hiervoor contact op te nemen met uw bank.

Voor meer informatie over het geven van giften kunt u terecht bij onze medewerkering van de afdeling Financien, bereikbaar via financieleafdeling@woordendaad.nl .

Nieuws

3
4
Postzegels Woord en Daad lees verder
3
4
Jemako lees verder