Online Doneren

Projectnummer: 'Noodhulp en Weerbaarheid'.
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Emailadres *
Eenmalige machtiging
Ik machtig Woord en Daad om onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Bedrag in euro's *
Rekeningnummer *
 

U heeft het recht om binnen 56 dagen na afschrijving het bedrag terug te latenstorten (stornering). U dient hiervoor contact op te nemen met uw bank.

Voor meer informatie over het geven van giften kunt u terecht bij onze medewerkering van de afdeling Financien, bereikbaar via financieleafdeling@woordendaad.nl .

Nieuws

1
1
Postzegels Woord en Daad lees verder
2
1
Jemako lees verder